วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

มาสร้าง ชุด Interface สำหรับระบบดิจิตอล SSTV/RTTY/PSK,CWวงจรชุด Interface  Digital mode ของวิทยุยี่ห้อ yaesu
+
วงจรชุด Interface สำหรับส่งรหัสมอร์ส (By: HS8JYX)

ภาพการประกอบสำเร็จ พร้อมใช้งานจากที่ได้มีการทดลอง ทั้งโหมด Digital และ CW ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในระหว่างการทดสอบการใช้งาน  ได้ติดต่อกับนักวิทยุประเทศ Poland ในโหมด JT65 ด้วยระยะทาง 8,286.1 km กำลังส่ง 5 Wattsไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น